Sklep internetowy:

Odszukaj nas na:

Przekaźnik nadzorczy napięciowy MMR17-V3A-M230-108

Przekaźnik GOTI kontroli napięcia MMR17-V3A-M230-108
Jest to układ służący do zabezpieczenia odbiornika przed nieprawidłową wartością napięcia zasilającego. Może być stosowany do pomiaru napięcia trójfazowego AC, a także jednofazowego AC lub DC o wartości znamionowej 230V.
Układ może działać przy jednoznacznie określonym kierunku wirowania faz przez co zabezpiecza odbiornik przed ich zamianą.
Próg asymetrii napięciowej ustawiony jest programowo na wartość 20% (46V).
Przełącznik trybu pozwala użytkownikowi na wybór sposobu monitorowania zasilania czyli załączenie kontroli asymetrii lub układu kontroli kierunku wirowania. Stan pracy przekaźnika jest sygnalizowany za pomocą dwóch diod LED umieszczonych na panelu czołowym.
Opis funkcji podstawowych:
Funkcja Undervoltage służy do kontroli spadku napięcia poniżej dolnego progu Umin. Po załączeniu zasilania przekaźnik aktywowany jest w sytuacji, gdy napięcie zasilające na wszystkich fazach będzie większe od Umin. Spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia dowolnej fazy będzie nieprzerwanie mniejsza od Umin, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Zostanie on ponownie załączony, gdy napięcie wszystkich faz przekroczy Umax. Wartość Umin można ustawić w zakresie 70…110% napięcia znamionowego Un, natomiast Umax odpowiednio 80…120%. Układ nie reaguje na spadki napięć trwających krócej od nastawionego czasu T.
Funkcja Window służy do kontroli obecności napięcia mierzonego pomiędzy ustawionym dolnym Umin i górnym Umax progiem. Spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej Umin lub jej wzrost powyżej Umax powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia wejściowego będzie znajdować się nieprzerwanie poza zakresem [Umin, Umax], przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz znajdować będą się pomiędzy nastawionymi progami Umin i Umax. Układ nie reaguje na przekroczenia progów trwających krócej od nastawionego czasu T
Cel stosowania:
Urządzenie  zabezpiecza przed przegrzaniem się silnika spowodowanego spadkiem napięcia zasilania lub uszkodzeniem w wyniku przekroczenia napięcia znamionowego. Układ może spowodować wyłączenie silnika lub generuje informacje dla obsługi o stanie awaryjnym.
Stan układu można odczytać z zachowania się diod LED:
Dioda LED żółta – sygnalizuje załączenie przekaźnika wykonawczego R.
Dioda LED zielona:
Miganie diody zielonej krótkimi impulsami o wypełnieniu około 10% oznacza spadek wartości napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej progu Umin.
Miganie diody zielonej długimi impulsami o wypełnieniu około 90% oznacza wzrost wartości napięcia wejściowego powyżej górnego progu Umax.
Miganie diody zielonej impulsami o wypełnieniu około 50% oznacza trzy możliwe stany:
o nieprawidłowy kierunek wirowania faz,
o przekroczony próg asymetrii Uasym,
o górny próg napięcia Umax został ustawiony poniżej dolnego progu Umin.
Ustawienia parametrów:
Potencjometrem wyboru funkcji wybieramy interesującą nas funkcję w tym przypadku U (Undervoltage). Jeżeli chcemy dodatkowo włączyć funkcję ochrony przed asymetrią zasilania – wybieramy funkcję UA (Undervoltage+Asymmetry). Jeżeli chcemy również kontrolować kolejność faz – wybieramy funkcję UAS (Undervoltage+Asymmetry+Sequence). Do nastawy wartości napięcia dolnego progu zadziałania używamy potencjometru oznaczonego „min”. Zakres nastawy zaczyna się od 70% napięcia fazowego znamionowego tzn. że po przekroczeniu progu 161V układ zacznie odmierzać czas do zadziałania zabezpieczenia. Przy nastawie np. 80% odmierzanie czasu zadziałania nastąpi po spadku napięcia poniżej 184V. Ponieważ w układzie zastosowano metodę pomiaru napięcia skutecznego TrueRMS pomiar będzie dokładny pomimo możliwości występowania odkształceń krzywej napięcia. Napięcie odkształcone o dużej zawartości harmonicznych zmierzone metodą pomiaru wartości średniej może mieć wartość np. 185V gdy w rzeczywistości wartość skuteczna tego napięcia będzie wynosiła np. 170V. Układ z pomiarem TrueRMS zadziała i ochroni silnik przed przegrzaniem. Czas opóźnienia zadziałania ustawiamy potencjometrem T w zakresie od 0,5 do 10s. Wybór czasu jest kompromisem pomiędzy kosztem przestoju linii technologicznej a kosztem awarii napędu. Czas powrotu jest stały i wynosi 1s. Oznacza to że po ustąpieniu stanu awaryjnego po 1 s układ powraca do normalnej pracy – załącza przekaźnik wykonawczy.
Funkcje pomiarowe:

MU (undervoltage) – spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia wejściowego będzie nieprzerwanie mniejsza od Umin, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz przekroczą wartość Umax. Układ nie reaguje na spadki napięć trwających krócej od nastawionego czasu T.

Wersja V3B posiada symetryczne opóźnienie T dla załączenia i powrotu.

 MW (window) – spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin lub wzrost powyżej Umax powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia wejściowego będzie znajdować się nieprzerwanie poza zakresem [Umin, Umax], przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz znajdować będą się pomiędzy nastawionymi progami Umin i Umax. Układ nie reaguje na przekroczenia progów trwających krócej od nastawionego czasu T.Wersja V3B posiada symetryczne opóźnienie T dla załączenia i powrotu.
MS (sequence) – zmiana kierunku wirowania faz powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T kierunek faz nie powróci do poprawnego, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy układ kontrolny wykryje poprawny kierunek faz.
MA (asymetry) – wzrost napięcia asymetrii powyżej ustalonego progu Uasym powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia asymetrii nie spadnie poniżej Uasym, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcie asymetrii spadnie poniżej wartości Uasym. Układ nie reaguje na asymetrię trwającą krócej od nastawionego czasu T.

Schemat podłączenia przekaźnika nadzorczego w sieci  trójfazowej.

Schemat podłączenia przekaźnika nadzorczego w sieci jednofazowej.

Widok panelu czołowego.


Zamów w e-sklepie

Złóż zamówienie pocztą elektroniczną

e-sklep2  

 

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 230/400 V+N
Ilość i rodzaj zestyków 1P – 1 zestyk przełączny – 1NO/NC
Znamionowe obciążenie styków AC1 -8 A/250 V AC
Identyfikacja kierunku wirowania faz Tak
Regulowany próg asymetrii 30V …. 70V
Regulacja czasu powrotu 1 … 6 s
Funkcja „Undervoltage” Tak
Funkcja „Window” Tak
Maksymalne obciążenie styków AC1 – 8 A/250 V AC
Maksymalne napięcie zestyków AC – 400V, DC-300V
 Znamionowe napięcie izolacji 400 V
 Kategoria przepięciowa III
Napięcie probiercze wej-wyj 4 000 V AC
Napięcie probiercze przerwa zestykowa 1 000 V AC
Temperatura otoczenia -20°C …. +55°C
Przyłącza Zaciski śrubowe max 2,5 mm²
Montaż Na szynie TH 35

 

Dystrybucja

Dołącz do nas. Dobry Czas Sp. z o.o. zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze i osoby fizyczne które chcą współpracować na określonych przez obie strony zasadach. Prześlij swoje dane lub list motywacyjny z propozycją współpracy na adres
biuro@dobry-czas.pl

Przekaźniki interfejsowe (sprzęgające)

Przekaźniki sprzęgające (interfejsowe) dzięki szerokiemu zakresowi napięcia od 9V do 240V AC/DC są absolutnie unikalne w porównaniu do innych produktów oferowanych na rynku. Stosowane są do sprzęgania obwodów wejściowych  Wyposażone są w 1, 2 lub 3 styki NO/NC o obciążalności prądowej  16 A dla styków 1NO/NC i  8 A dla styków 2NO/NC oraz 3NO/NC. W ofercie są wersje  z pozłacanymi stykami  dla małych prądów sygnałowych oraz wersje ze stykami przeznaczonymi do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym np. świetlówki LED, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze. Idealny do serwisu.

zobacz więcej

Monitoring parametrów zasilania

W każdej firmie istotne znaczenie mają koszty związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych. Są to zarówno koszty zużytej energii elektrycznej jak również koszty uszkodzeń i awarii urządzeń elektrycznych . Koszt naprawy silnika, który wskutek przegrzewania się uległ uszkodzeniu, to nie tylko koszt nowego silnika ale również koszty przestoju linii technologicznej.
Bardzo duży wpływ na koszty zużytej energii elektrycznej oraz trwałość i bezawaryjność pracy urządzeń elektrycznych, a w szczególności silników elektrycznych, ma jakość energii elektrycznej.

zobacz więcej
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowościach i promocjach